Vård- och omsorgscollege

Vi firar att Nybro vuxenutbildnings vård- och omsorgsutbildningar har blivit certifierade enligt VO-college. En kvalitetsgaranti