Expeditionen flyttad

Expeditionen är under våren 2017 flyttad till Långgatan 13, "Brunnen".

Vård- och omsorgscollege

Nybro vuxenutbildnings vård- och omsorgsutbildningar har blivit certifierade enligt VO-college. En kvalitetsgaranti