Undermeny

Välkommen! – Start 30/8

Vi hälsar Dig välkommen till Nybro Vuxenutbildning med start 30/8!

Studier under hösten förutsätter tillgång till egen dator samt tillgång till internet.

• Alla elever måste ha ett datakonto/elevkonto. Ni som INTE studerat vid Nybro Vuxenutbildning tidigare under 2021, kontakta  jorgen.nilsson@nybro.se senast 30/8 för detta.

• OBS! För att bli studieaktiva hos CSN måste ni ta kontakt med era lärare senast 30/8.

• Scheman finns att hämta expeditionen, Tallen, Långgatan 13 from 31/8.

Matematik, grundläggande (även test)
Matematik grund Test, delkurs A, B, C och D, maila  johan.rantzer@nybro.se senast 30/8 för mer information.

Matematik, gymnasial
Matematik gymnasie 1a, 1b, 1c, maila  david.lidheim@nybro.se senast 30/8 för mer information ang kursstarten.
Matematik gymnasie 2a, 2b, 2c, maila  david.lidheim@nybro.se senast 30/8 för mer information ang kursstarten .
Matematik gymnasie 3b, 3c och 4, maila  david.lidheim@nybro.se senast 30/8 för mer information ang kursstarten.

Svenska som andraspråk, grundläggande, (även test)
SAS-Test, kontakta  lars-gunnar.pahlm@nybro.se senast 30/8 för information om kursstart.
SASB, kontakta  lars-gunnar.pahlm@nybro.se senast 30/8 för information om kursstart.
SASC, kontakta  lars-gunnar.pahlm@nybro.se senast 30/8 för information om kursstart.
SASD, kontakta  lars-gunnar.pahlm@nybro.se senast 30/8 för information om kursstart.

Svenska, grundläggande, (även test)
SVE-Test, kontakta  lars-gunnar.pahlm@nybro.se senast 30/8 för information om kursstart.
SVEC, kontakta  lars-gunnar.pahlm@nybro.se senast 30/8 för information om kursstart.

Svenska som andraspråk, gymnasial
SVA1-H21-VO, SVA2-H21-VO eller SVA3-H21-VO maila ingrid.alriksson@nybro.se senast 30/8 för mer information ang uppstart av kurserna.

SVA1, SVA2, SVA3 kommer att gå via Hermods.

Svenska, gymnasial
SVE1, SVE2, SVE3 kommer att gå via Hermods.

Engelska, grundläggande
Engelska grund Test, kontakta  elvisa.abazoska@nybro.se senast 30/8 för mer information ang uppstarten
Engelska grund A, B och C, kontakta  elvisa.abazoska@nybro.se senast 30/8 för mer information ang uppstarten.
Engelska grund D, kontakta  helen.soderlund@nybro.se senast 30/8 för mer information ang uppstart av kurserna.

Engelska, gymnasial
En 5, En 6, En 7 kontakta helen.soderlund@nybro.se senast 30/8 för mer information ang uppstart av kurserna.

Historia, Samhällskunskap, SO grund, Komvuxarb SH
maila  kristian.karlsson@nybro.se senast 30/8 för mer information ang uppstarten.

Religion 1 o 2
Kontakta  johan.rantzer@nybro.se senast 30/8 för mer information ang uppstart av kursen.

Företagsekonomi, Administration, Information och kommunikation, Komvarb EK
Kontakta  jorgen.nilsson@nybro.se senast 30/8 för mer information ang uppstart av kurserna.

Biologi, Kemi, Naturkunskap, Komvuxarb NT
Kontakta  Melanie.Buchele-de-Montes@nybro.se senast 30/8 för mer information ang uppstart av kurserna.

Fysik
Kontakta  johnne.nordstrom@nybro.se senast 30/8 för information ang kursstart.

Kurslitteratur, se vår hemsida
 https://vuxenutbildning.nybro.se/studerande/litteraturlista/

OBS! Ni som har fått information av Johan eller Ingrid att era kurser går på Hermods istället ska inte ta kontakt med ovanstående lärare.

 Vårt häfte med VIKTIG elevinformation hittar ni på vår hemsida under studerande, häfte med studieinformation.

Vi hälsar alla varmt välkomna!

Helén Fredriksson
Rektor

OBS!!!!

-Hermod

Pga av för få deltagare eller andra omständigheter kommer några av höstens kurser att genomföras via Hermods.

Är du antagen till en kurs som slutar med –Hermod i ditt antagningsbesked och inte har blivit kontaktad av Ingrid Alriksson eller Johan Lerbacka tag då snarast kontakt med någon av oss.

 ingrid.alriksson@nybro.se Tel 0481-455 96
 johan.lerbacka@nybro.se Tel 0481-455 64

Hälsningar Ingrid och Johan

Webbredaktör: Martin Persson | Martin.A.Persson@nybro.se | Id: inlägg: 392 - kategori: 7

Bild-puffar

  Lärvux

Välkommen att studera vid Lärvux i Nybro. https://youtu.be/e98sZdTvqWM Här kan du i lugn takt och i mindre studiegrupp, vid behov [...]

  Välkommen till SFI

Vi erbjuder kurser i SFI, Svenska för invandrare, både dag- och kvällstid. Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad [...]

  Välkommen! - Start 30/8

Vi hälsar Dig välkommen till Nybro Vuxenutbildning med start 30/8! Studier under hösten förutsätter tillgång till egen dator samt tillgång [...]