Undermeny

Förändringar inom Komvux

Det finns en stor efterfrågan på yrkesutbildningar inom Nybro Vuxenutbildning och för att kunna möta behovet har Lärandenämnden tagit beslut om att köpa in fler ämneskurser på vuxenutbildning via extern aktör. Dessa kommer att bedrivas som distansutbildning.

I och med beslutet kommer man kunna frigöra medel för att öppna upp ett Lärcenter bemannat med speciallärare. Där finns möjlighet för eleverna som bedriver distansstudier att få komma till fysiska lokaler och få stöd av speciallärare.

Vad gäller övriga delar av Vuxenutbildningen, såsom SFI, Lärvux och andra yrkesutbildningar, sker inga förändringar. SFI är en central och viktig del för att ge nyanlända möjligheter att lära sig svenska språket.

Förändringen innebär inte några uppsägningar. Den personal som berörs av förändringen har vi varit måna om att behålla och alla har erbjudits andra tjänster inom skolan.

Webbredaktör: Martin Persson | Martin.A.Persson@nybro.se | Id: inlägg: 415 - kategori: 8

Text-puffar

  Förändringar genomförs i augusti

Lärande- och kulturförvaltningen i Nybro kommun har fattat beslut att vissa utbildningar inom Nybro Vuxenutbildning ska bli digitala. Utbildningarna som [...]

  Förändringar inom Komvux

Det finns en stor efterfrågan på yrkesutbildningar inom Nybro Vuxenutbildning och för att kunna möta behovet har Lärandenämnden tagit beslut [...]

  Invigning av Lärcenter

Nybro Vuxenutbildnings lärcenter öppnade redan i måndags - men nu är den också officiellt invigd. Under torsdagen samlades representanter från [...]

  TV: Matematik på Lärvux

Matematik Matematik, ekonomi och ett bra liv hänger ihop. Det handlar om att få pengarna att räcka till det man [...]

  Välkommen till SFI

Vi erbjuder kurser i SFI, Svenska för invandrare dagtid. Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar [...]

  Öppet hus på Åkrahällskolan

Torsdagen den 10 november kl 17.00-19.30 är det öppet hus på Åkrahällskolan. Nybro Vuxenutbildnings studie- och yrkesvägledare finns på plats [...]