Undermeny

Omasfaltering vid Åkrahällskolan

Den stora parkeringen vid Åkrahällskolan kommer att asfalteras om mellan vecka 44 och 48. Framkomligheten kommer vara begränsad under perioden.

Under vecka 44 kommer den stora parkeringen vara helt avstängd då man fräser ner asfalten och det finns stor risk för till exempel stenskott. Under denna vecka kommer parkeringen vid idrottshallen bli en tillfällig parkeringsplats. In- och utfart är via Tallgölsgatan. Samma gäller för förskolan.
Även cykelparkeringen kommer att åtgärdas (omasfalteras och nya cykelställ). Ny tillfällig cykelparkering kommer finnas på skolgården.

Från och med vecka 45 kommer delar av parkeringen att öppnas upp. Skolbussarna kommer att hämta och lämna som vanligt.

Vänligen respektera temporära avstängningar och hänvisningar.

Webbredaktör: Martin Persson | Martin.A.Persson@nybro.se | Id: inlägg: 402 - kategori: 8

Text-puffar

  Kursstart 24/1 2022

Nu är det dags att söka vårens kurser. Kontakta Ingrid Alriksson 0481-455 96, Ingrid Alriksson eller Johan Lerbacka tel 0481-455 [...]

  Omasfaltering vid Åkrahällskolan

Den stora parkeringen vid Åkrahällskolan kommer att asfalteras om mellan vecka 44 och 48. Framkomligheten kommer vara begränsad under perioden. [...]

  Rekommendation om distansundervisning tas bort

Regeringen har meddelat att rekommendationen om distansundervisning för högre utbildning, kommunal vuxenutbildning och annan utbildning för vuxna tas bort: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/rekommendation-om-distansundervisning-for-larosaten-och-andra-anordnare-av-utbildning-for-vuxna-upphor/ [...]