Blanketter

Du är behörig att studera grundläggande eller gymnasiala kurser inom kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret (hösten) det år du fyller 20 år eller när du har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan. Behörig är också den som saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge.

Samtliga blanketter skickas till: Nybro Vuxenutbildning, 382 80  NYBRO

Ansökningsblanketter för våra utbildningar

 Ansökan finsnickeri

  Ansökan Grund- och Gymnasiekurser – PDF (567 kB)

 (Yrkesvux) – PDF (1 MB)

 Ansökan Vård och omsorg (Yrkesvux) – PDF (1 MB)

  Ansökan Yrkesförare buss (Yrkesvux) – PDF (497 kB)

  Ansökan Yrkesförare Lastbil (Yrkesvux) – PDF (480 kB)

  Ansökan Hälso- och vårdadministratör (YH) – PDF (1 MB)

  Ansökan Teknik och produktionsstyrning (YH) – PDF (1 MB)

  Ansökan Särskild utbildning för vuxna – PDF (57 kB)

  Ansökan SFI – PDF (36 kB)

  Application form SFI – PDF (36 kB)

Övriga blanketter

 Anmälan prövning – PDF (293 kB)

  Kontrakt prövning – PDF (173 kB)

 Ansökan Studieavbrott Grund- och Gymnasiekurser – PDF (296 kB)

  Ansökan om bedömning om reell kompetens (YH) – PDF (196 kB)

  Ansökan om Studieavbrott (YH) – PDF (312 kB)

  Ansökan om Studieuppehåll (YH) – PDF (404 kB)

  Ansökan om återinträde (YH) – PDF (321 kB)

  Begäran om utskrift av betysgkatalog – PDF (170 kB)

  Ledighetsansokan Elev – PDF (177 kB)

  Slutbetyg – PDF (297 kB)

  Individuell studieplan (Särskild utbildning för vuxna) – PDF (128 kB)

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 23 - kategori: 9

Utbildningar & Kurser

  Anmälan till SFI

Här hittar du mer information om Sfi på Nybro Vuxenutbildning. Anmälan till Sfi: Onsdagar kl 8.30-09.00 OBS! Medtag personbevis från [...]

  Blanketter

Du är behörig att studera grundläggande eller gymnasiala kurser inom kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret (hösten) det år [...]

  Prövning

Om du vill göra en prövning i en kurs, kontakta studie- och yrkesvägledaren. Sista ansökningsdag är den 1 februari samt [...]

 Yrkeshögskola

Här hittar du all information om: Yrkeshögskola (kategori).

 Yrkesvux

Här hittar du all information om: Yrkesvux (kategori).