Blanketter

Du är behörig att studera grundläggande eller gymnasiala kurser inom kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret (hösten) det år du fyller 20 år eller när du har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan. Behörig är också den som saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge.

Samtliga blanketter skickas till: Nybro Vuxenutbildning, 382 80  NYBRO

Ansökningsblanketter för våra utbildningar

 Ansökan finsnickeri

  Ansökningsblankett Vux Grund och Gy 190911 – PDF (726 KB)

 Ansökan Finsnickeri (Yrkesvux) – PDF (1 MB)

 Ansökan Vård och omsorg (Yrkesvux) – PDF (1 MB)

  Ansökningsblankett vård och omsorg i kombination med språkstöd – PDF (151 KB)

  Ansökan Yrkesförare buss (Yrkesvux) – PDF (497 KB)

  Ansökan Yrkesförare Lastbil (Yrkesvux) – PDF (480 kB)

  Ansökan Lärvux – PDF (57 kB)

  Ansökan SFI – PDF (254 KB)

  Application form SFI – PDF (36 kB)

Övriga blanketter

 Anmälan prövning – PDF (293 kB)

  Ansökan om prövning SFI – PDF (376 KB)

  Kontrakt prövning – PDF (173 kB)

  Ansökan om bedömning om reell kompetens (YH) – PDF (196 kB)

  Ansökan om Studieavbrott (YH) – PDF (312 kB)

  Ansökan om Studieuppehåll (YH) – PDF (404 kB)

  Ansökan om återinträde (YH) – PDF (321 kB)

  Begäran om utskrift av betysgkatalog – PDF (170 kB)

  Ledighetsansokan Elev – PDF (177 kB)

  Slutbetyg – PDF (297 kB)

  Individuell studieplan (Särskild utbildning för vuxna) – PDF (128 kB)

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 23 - kategori: 9

Utbildningar & Kurser

  Anmälan till SFI

Anmälan till Sfi: Ta kontakt med studie och yrkesvägledare Ingrid Alriksson på tel 0481-455 96 eller mail ingrid.alriksson@nybro.se  

  Blanketter

Du är behörig att studera grundläggande eller gymnasiala kurser inom kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret (hösten) det år [...]

 Lärvux

Här hittar du all information om: Lärvux (kategori).

  Prövning

Om du vill göra en prövning i en kurs, kontakta studie- och yrkesvägledaren. Sista ansökningsdag är den 1 februari samt [...]

 Yrkeshögskola

Här hittar du all information om: Yrkeshögskola (kategori).

 Yrkesvux

Här hittar du all information om: Yrkesvux (kategori).