Fristående kurser 

Du har möjlighet att välja fristående kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, dock inte kurser som du tidigare fått motsvarande lägst godkänt betyg i utan då får du istället göra  prövning i kursen. Du har även möjlighet att läsa orienteringskurser för att förbereda dig inför vidare studier. Ta kontakt med  studie- och yrkesvägledare i samband med din  ansökan. Nedanstående kurser ges under förutsättning att tillräckligt många ansöker till kursen.

(Obs. skolan är ej ansluten till VHS betygsdatabas)

Språk
 Svenska 1, 2 och 3  100 poäng vardera
 Svenska som andraspråk 1  100 poäng
 Svenska som andraspråk 2   100 poäng
 Svenska som andraspråk 3   100 poäng
 Engelska 5, 6 och 7   100 poäng vardera
Matematik
 Matematik 1 a/b/c   100 poäng
 Matematik 2 a/b/c   100 poäng
 Matematik 3b/c   100 poäng
 Matematik 4   100 poäng
 Matematik 5   100 poäng
Samhällsorienterande ämnen
 Historia 1a2   50 poäng
 Historia 1b   50 poäng
 Historia 2a   100 poäng
 Samhällskunskap 1a1   50 poäng
 Samhällskunskap 1a2   50 poäng
 Samhällskunskap 1b   100 poäng
 Samhällskunskap 2   100 poäng
 Religionskunskap 1 och 2   50 poäng vardera
 Geografi 1 och 2  100 poäng vardera
 Psykologi 1 och 2a   50 poäng vardera
 Sociologi   100 poäng
Naturorienterande ämnen
 Naturkunskap 1a2   50 poäng
 Naturkunskap 1b   100 poäng
 Naturkunskap 2   100 poäng
 Biologi 1 och 2   100 poäng vardera
 Kemi 1 och 2   100 poäng vardera
 Fysik 1a   150 poäng
 Fysik 2   100 poäng
Ekonomi
 Affärsjuridik   100 poäng
 Privatjuridik   100 poäng
 Företagsekonomi 1 och 2   100 poäng vardera
Data/kommunikation
 Administration   100 poäng
 Information o kommunikation   100 poäng
Vård och omsorg
 It i vård och omsorg 100 poäng
 Vårdpedagogik och handledning 100 poäng

 Skolverket om grundläggande vuxenutbildning

Kurser – grundläggande nivå
 Svenska
 Matematik
 Svenska som andraspråk
 Engelska
 Samhällskunskap

Om intresse finns för andra kurser på grundläggande nivå, ta kontakt med  studie- och yrkesvägledare.

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Fristående kurser 

Webbredaktör: Anette Allansson | anette.allansson@nybro.se | Id: inlägg: 76 - kategori: 12

Grund- & Gymnasiekurser

  Fristående kurser 

Du har möjlighet att välja fristående kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, dock inte kurser som du tidigare fått motsvarande [...]

  Elevinfo

Här hittar du all information för våren 2019. Här finns information om självstudiedagar, helgdagar, skolans öppettider och sjukanmälan, men också [...]