Lärvux

Välkommen att studera vid Lärvux i Nybro.

Här kan du i lugn takt och i mindre studiegrupp, vid behov individuellt, läsa olika ämnen inom grundsärskolan eller kärnämnen i gymnasiesärskolan.

Lärvux är en del av den kommunala vuxenundervisningen

Vårt tredelade uppdrag av Skolverket är

• Ge kunskap

• Demokratiska medborgare

• Den personliga utvecklingen

Vem får delta vid Lärvux?

• Personer som är 20 år från och med andra kalenderhalvåret och har diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, eller fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning på grund av hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

• Undervisningen är kostnadsfri men böcker kan komma att bekostas av eleverna efter överenskommelse med läraren.

• Vid Lärvux kan du i lugn takt och i en mindre studiegrupp, vid behov individuellt, läsa olika ämnen på träningsskolenivå, grundsärskolenivå eller kärnämnen på gymnasiesärskolenivå.

• Varje elev får en individuell studieplan, där vi tillsammans tittar på dina kunskapsbehov. Vi går gemensamt igenom vad du behöver studera för att utvecklas i arbetslivet och för att få en innehållsrikare fritid.

• Kurserna är fristående och kan kombineras med arbete.

• Kurserna ges minst 1½ timme i veckan.

• Kurserna på grundsärskolenivå och gymnasiesärskolenivå läses under 2 terminer med möjlighet till en fortsättning vid behov.

• Efter varje slutförd kurs får du ett skriftligt betyg, A-E eller ett skriftligt intyg om deltagande.

• Kursintaget är löpande under terminerna.

• Vid ansökan tar vi hänsyn till tidigare studier och kunskaper samt dina möjligheter att följa undervisningen. Vi tittar även på vilka tekniska hjälpmedel som du kan behöva för att lättare följa undervisningen.

 För information om kursutbud, läs mer i katalogen.

Ansökan

 Ansökan Lärvux – PDF (57 kB)

Skicka din ifyllda blankett till:

Lärvux

Långgatan 13

382 41 Nybro.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Lärvux

Webbredaktör: Anette Allansson | anette.allansson@nybro.se | Id: inlägg: 77 - kategori: 14

Lärvux

  Lärvux

Välkommen att studera vid Lärvux i Nybro. https://youtu.be/e98sZdTvqWM Här kan du i lugn takt och i mindre studiegrupp, vid behov [...]