SFI – Svenska för invandrare

På sfi får du grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. Du lär dig tala, läsa och skriva.

Vi erbjuder kurser i SFI, Svenska för invandrare dagtid.

  • En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han eller hon är bosatt i kommunen, samt saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

SFI-undervisningen är indelad i tre studievägar och bedömningen av på vilken nivå en elev ska börja sina studier utgår från en kartläggning av tidigare kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kurskraven.

När du är godkänd på kursen får du betyg. Annars kan du få ett intyg som visar vilka av kurskraven du har uppnått.

Ansökan: Boka tid med studie och yrkesvägledare för att göra din ansökan.  

Antagning: Antagningen till SFI sker kontinuerligt under året i mån av plats. Din ansökan behandlas i turordning och du kontaktas för en kartläggning.

Studieform: Klassrum.

Lättlästa nyheter

Vi tycker att det är viktigt för alla att kunna ta del av nyheterna och har därför sammanställt en lista med länkar som kan hjälpa dig.

 8Sidor – Nyheter på lätt svenska.

 8Sidor Lyssna – Lyssna på nyheter.

 SVT Språkplay – TV-nyheter på lätt svenska.

 Klartext – Radionyheter på ett lugnare sätt och med enkla ord.

 Radio Sweden på lätt svenska.