Vård- och omsorgsutbildningen

Vill du ha ett spännande och berikande yrke så kan vård- och omsorgsutbildningen vara något för dig. Vi är certifierat  vård- och omsorgscollege sedan 2016. Det innebär att du som utbildar dig i vård- och omsorgscollege får den kompetens som arbetsgivaren vill ha. I ditt kommande arbete möter du olika personer i behov utav stöd och hjälp på varierande arenor inom landsting, äldreomsorg i kommun, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt privata vård- och omsorgsgivare. Fullföljd utbildning ger kompetens att söka tjänst som undersköterska/omsorgsassistent eller motsvarande.

Under två år kommer du att läsa teori i kombination med APL-arbetsplatsförlagt lärande som är en viktig del utav utbildningen. Den arbetsförlagda delen kan variera beroende på tidigare yrkeserfarenhet inom vård och omsorg.

Teoridelen består av karaktärsämnen ur det  nationella vård- och  omsorgssprogrammet samt en programfördjupning yrkesutgång.

Att arbeta inom vård och omsorg är ett arbete med spännande möten varje dag med personer som är i behov av hjälp och stöd på varierande sätt. Arbetet är kreativt, varierande och behöver dig som är intresserad utav människor. Kommunikation och bemötande är en viktig del utav utbildningen och genomsyrar de olika karaktärsämnena.

Studieupplägg

Lärarledda lektioner som varvas med handledning, självstudier, grupparbete och praktiska övningar.

Du får ett elevkonto på skolan där du hittar aktuell information och kommer att arbeta i lärplattformen  Office 365 som du får använda under den tid du studerar.

Förkunskapskrav

För utbildning gäller att den sökande ska: ha slutfört 9-årig grundskola med godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk.

Kurser

Utbildningen innehåller 1500 gymnasiepoäng fördelat på 4 terminer (2år).

Examen

Efter avklarad utbildning kan du få ett diplom som säkerställer att du har gått en utbildning som är kvalitetssäkrad.

Regler för diplom från den 1 juli 2018

1500 poäng där följande kurser har lägst betyget E:

Programgemensamma ämnen 950 poäng
Hälsopedagogik – 100 poäng
Medicin 1 – 150 poäng
Etik och människans livsvillkor – 100 poäng
Psykiatri 1 – 100 poäng
Psykologi 1 – 50 poäng
Specialpedagogik 1 – 100 poäng
Vård och omsorgsarbete 1 – 200 poäng
Vård och omsorgsarbete 2 – 150 poäng

Programfördjupning 300 poäng
Kurser i Vård- och omsorgsutbildning (ej svenska, engelska, matematik)

Gymnasiegemensamma ämnen 150 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 – 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 – 50 poäng

Gymnasiearbete eller Vård och omsorgspecialisering 100 poäng
Gymnasiearbete inom Vård- och omsorg – 100 poäng
Eller två Vård och omsorgspecialisering – 50 poäng

Programfördjupningar för yrkesutgång 550 poäng

Utgång – Äldreomsorg

 • Äldres hälsa och livskvalitet
 • Vård och omsorg vid demenssjukdomar
 • Vårdpedagogik och handledning
 • Socialpedagogik

Utgång – Funktionshinder

 • Specialpedagogik 2
 • Socialpedagogik
 • Vårdpedagogik och handledning
 • Vård och omsorg vid demenssjukdomar
 • Samhällsbaserad psykiatri

Utgång – Hälso-och sjukvård

 • Medicin 2
 • Akutsjukvård
 • Vård och omsorg vid demenssjukdomar
 • Vårdpedagogik och handledning

Kontaktperson:  Ingrid Alriksson 0481-455 96,  ingrid.alriksson@nybro.se

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 171 - kategori: 18

Vård- och omsorg

  Vård- och omsorgsutbildningen

Utbildningen ger kunskaper inom området vård och omsorg. Fullföljd utbildning ger kompetens att söka tjänst som undersköterska/omsorgsassistent eller motsvarande.

  Elevinfo

Här hittar du all information för våren 2021. Här finns information om självstudiedagar, helgdagar, skolans öppettider och sjukanmälan, men också [...]