Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildningar  är utbildningar som utbildar till en tydlig yrkesroll , utbildningarna sker i nära samverkan med arbetslivet. Den som ordnar Yrkeshögskoleutbildningar måste ha tillstånd från  Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

 Vanliga frågor kring vad en yrkeshögskoleutbildning är.

I Nybro finns för närvarande yrkeshögskoleutbildning till  medicinsk sekreterare och inom  design- och konstglas. Utbildningen till medicinsk sekreterare sker vid Åkrahäll och design- och konstglasutbildningen sker vid Riksglasskolan i Pukeberg, båda inom Nybro stad.

Nybro vuxenutbildning arbetar för att skapa fler yrkeshögskoleutbildningar inom träteknik,  NTU och inom transportområdet.

 Ansökan till Design och konstglas

 

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 178 - kategori: 13

Yrkeshögskola

  Medicinsk sekreterare

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som omfattar 2 års heltidsstudier, bunden till studieorten. Utbildningen medicinsk sekreterare vänder sig till [...]

  Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildningar är utbildningar som utbildar till en tydlig yrkesroll , utbildningarna sker i nära samverkan med arbetslivet. Den som ordnar [...]