Bussförarutbildning

Vill du ha ett yrke där frihet, omväxling, service och ansvar är en del av vardagen? Nybro Vuxenutbildning erbjuder dig en yrkesförarutbildning anpassad till dagens höga krav. Utbildningen tar dig hela vägen till ett framtidsyrke med många spännande möjligheter.

Under 20 – 25 veckor kan du få den utbildning du behöver för att kunna arbeta som yrkesförare med behörighet för buss. Den praktiska delen av utbildningen består av körning med buss samt undervisning kring daglig service och underhåll av fordonet. Du får även lära dig att hantera brand samt ge första hjälpen.

Teoridelen består av att läsa trafikregler, säkerhetsföreskrifter och bussens konstruktion. Bussförare är ett arbete där service är en naturlig del av jobbet. Därför ingår även kursmoment där kundbemötande behandlas. Bussförarutbildningen innehåller arbetsplatsförlagd utbildning. De slutmål som anges i vägverkets föreskrifter om kursplan för behörighet D och kraven på yrkesförarkompetensbevis ska uppnås under utbildningen. Utbildningen är anpassad för de regler som gäller i Europa.

Förkunskapskrav

För utbildningen gäller att den sökande ska:

  • Ha slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande och har godkända betyg i svenska alternativt svenska som andra språk, engelska och matematik eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.
  • Ha fyllt 21 år.
  • Ha ett körkort med förarbehörighet av minst klass B.
  • Ha ett körkortstillstånd för körkortsbehörighet D. Krävs vid kursstart.

För att få körkortstillstånd D finns det vissa bestämmelser som ni kan läsa mer om på:   http://www.körkortsportalen.se

Kurser

Yrkestrafik 300 poäng
Persontrafik 200 poäng

Utbildningen innehåller 500 verksamhetspoäng fördelade på 20 – 25 veckor.

Examen, Yrkeskompetensbevis

Efter avklarad utbildning har man erhållit körkortsbehörighet D och yrkeskompetensbevis krävs för att få arbeta som yrkesförare

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för körkortstillstånd (inklusive läkarintyg), vissa av trafikverkets kostnader samt kurslitteratur m.m.

Nybro Vuxenutbildning

I verksamheten används bland annat en avancerad fullskalig körsimulator för tunga fordon som är en Volvo orginalhytt med alla instrument och reglage. Simulatorn reagerar på samma sätt som när föraren kör ett traditionellt fordon.

Användning av körsimulator i utbildningssammanhang är överlägsen jämfört med traditionell körning, exempelvis vad gäller effektivitet, miljö, säkerhet och ekonomi

 

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Bussförarutbildning

Webbredaktör: Anette Allansson | anette.allansson@nybro.se | Id: inlägg: 27 - kategori: 11

Yrkesvux

  Bussförarutbildning

Vill du ha ett yrke där frihet, omväxling, service och ansvar är en del av vardagen? Nybro Vuxenutbildning erbjuder dig [...]

  Finsnickeri

Yrkesvuxutbildningen Finsnickeri ges av Nybro Träutbildning (NTU). Läs mer om utbildningen på Nybro Träutbildnings webbplats

  Glashantverk och formgivning

Utbildningen Glashantverk och formgivning är vanligtvis två år (1 600 poäng) och du får lära dig grunderna inom glashantverk: tekniker, [...]

  Lastbilsförarutbildning

Vill du ha ett yrke där frihet, omväxling, service och ansvar är en del av vardagen? Nybro Vuxenutbildning erbjuder dig [...]

  Vård- och omsorgsutbildning

Utbildningen ger kunskaper inom området vård och omsorg. Fullföljd utbildning ger kompetens att söka tjänst som undersköterska/omsorgsassistent eller motsvarande. Vård [...]

  Elevinfo

Här hittar du all information för våren 2020. Här finns information om självstudiedagar, helgdagar, skolans öppettider och sjukanmälan, men också [...]

  Vård- och omsorgscollege

Nybro vuxenutbildnings vård- och omsorgsutbildningar har blivit certifierade enligt VO-college. En kvalitetsgaranti