Viktig information Svenska som andraspråk grund

Till dig som läser grundläggande svenska som andraspråk (SAS) SAS-TEST-H21, SASA-H21, SASB-H21, SASC-H21 samt SASD-H21   På grund av lärares [...]

AMANDA TILLDELAS FINT STIPENDIUM

Nyutexaminerade Amanda Lund har tilldelats stipendium av Ulrica Hydman Valliens Stiftelse. Amanda, som i juni avslutade sin treåriga utbildning på [...]

Elevinformation - HT 2021

Här hittar ni samlad information om höstterminen 2021.    

Rekommendation om distansundervisning tas bort

Regeringen har meddelat att rekommendationen om distansundervisning för högre utbildning, kommunal vuxenutbildning och annan utbildning för vuxna tas bort: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/rekommendation-om-distansundervisning-for-larosaten-och-andra-anordnare-av-utbildning-for-vuxna-upphor/ [...]