Vägledning Drop-in måndagar kl 8-16.

Vår vägledare Ingrid Alriksson har vägledning utan tidsbokning måndagar kl 8-16 under februari.

Anmälan till vårens högskoleprov

Nu är anmälan öppen till vårens högskoleprov som genomförs den 25 mars. Antalet platser är inte begränsat och det går [...]

Elevinformation Våren 2023

Elev-PM Våren 2023 - PDF (1 MB) Antagningsbesked våren 2023 - PDF (488 KB)