Våra utbildningar och kurser

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan. Här kan du kombinera fristående kurser så att det passar dina mål, till exempel om du behöver en gymnasieexamen för att få ett jobb eller om du behöver den för att kunna söka till universitetet.

Läs mer

Yrkesutbildningar

En yrkesutbildning är en utbildning med praktisk inriktning. Den ger dig möjlighet att lära dig ett yrke inom en särskild bransch. Utbildningarna har tagits fram för att matcha arbetsmarknadens behov och möjligheterna att få jobb är goda.

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Vuxenutbildning på grundläggande nivå är för dig som behöver en motsvarande svensk grundskolekompetens.

Läs mer

Komvux som anpassad utbildning

Välkommen att studera vid Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasienivå i Nybro.

Läs mer

SFI – Svenska för invandrare

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket enligt Skolverkets kursplaner.

Läs mer