Information om brand, fr o m 30/11 finns Vuxenutbildningens expedition på Brunnen, Långgatan 13

Information kring branden sker på portalen. Johan o Anette finns på Brunnen, Långgatan 13 from 30/11

Vård- och omsorgscollege

Vi firar att Nybro vuxenutbildnings vård- och omsorgsutbildningar har blivit certifierade enligt VO-college. En kvalitetsgaranti